Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

30.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

702
Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekci

1. Pravidla pro vedení účetnictví stanovuje:

a) jen a pouze zákon o účetnictví

b) zákon o účetnictví, prováděcí vyhlášky Ministerstva financí, české účetní standardy

c) zákon o účetnictví, daňové zákony, české účetní standardy

2. V čem se odlišuje účetnictví od daňové evidence fyzických osob:

a) v účetnictví se účtuje o výnosech a nákladech, ne o příjmech a výdajích

b) pouze v účetnictví mohou vznikat ziskové nebo ztrátové kurzové rozdíly

c) v daňové evidenci nelze používat pro přepočet cizích měn tzv. pevný měnový kurz ČNB

3. Kdy se v účetní jednotce jedná o výnos, který není příjmem:

a) v případě přijetí zápůjčky od společníka, která bude využita k nákupu zásob

b) když zákazník za odebrané zboží zaplatí v hotovosti

c) jestliže díky propadu české měny vykáže účetně firemní účet v cizí měně kurzový zisk

4. Co znamená účetní princip