Input:

75/2022 Sb., Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

č. 75/2022 Sb., Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. března 2022
o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu:
§ 1
Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 4 250 Kč.
§ 2
(1) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3 910 Kč.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v