• Automobil v podnikání

  20.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podnikat bez automobilu lze snad pouze ve zcela specifických případech tvůrčí (intelektuální) činnosti, kdy není zapotřebí přepravovat lidi ani věci z místa na místo. Zpravidla se ale podnikatel bez automobilu neobejde, a to ať už jde o drobného živnostníka…
  více

  Zaměstnávání pracovníků

  14.2.2024, JUDr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt (právní jednání) a musí být uzavřena písemně; totéž platí o změně pracovní smlouvy a o odstoupení od ní. Zákon v § 21…
  více

  Sociální a zdravotní pojištění

  12.2.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení (kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všichni poplatníci však neplatí vždy všechny tyto…
  více

  Jak na daně - daň z příjmů

  9.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“). ZDP je členěn tak, že je zvlášť úprava pro poplatníky fyzické osoby (§ 1 až § 16b), zvlášť pro právnické osoby (§ 17 až § 21a), následně společná ustanovení…
  více

  Datové schránky

  28.3.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stejně jako v běžném životě se i v podnikání stále více prosazuje elektronizace. Ideálem je tzv. bezpapírová kancelář, řada podnikatelů však již nyní praktikuje tzv. „paperless“ firmu, v níž jsou (některé) papírové dokumenty (postupně) nahrazovány…
  více

  Jak na daně - DPH

  23.3.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo by neznal daň z přidané hodnoty. Najdeme ji téměř na každém paragonu z obchodu, na všech fakturách, v obchodních cenících apod. Coby spotřebitelé – koneční zákazníci nejednající v rámci podnikatelské činnosti – ji běžně vnímáme negativně jako nutné zlo…
  více

  Základy účetnictví

  21.4.2022, Ing. Jiřina Tichá, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základním právním předpisem, ve kterém jsou stanovena pravidla pro vedení účetnictví, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…
  více

  Jak získat dotace na podnikání

  1.4.2022, Mgr. et Mgr. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nových výzvách bylo zavedeno hodnocení rozpočtu kritériem „Hospodárnost rozpočtu“ hodnoceném celými 18 body. Kritérium zní následovně:
  více

  Právní předpisy v podnikání, pojmy podnikání a podnikatel, jednotlivé formy podnikatelské činnosti

  1.3.2022, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základními právními předpisy, které upravují jednotlivé formy podnikatelské činnosti a rovněž podmínky podnikání na území ČR jsou:
  více

  Jak založit živnost a získat živnostenské oprávnění

  1.3.2022, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Provozovat živnost mohou fyzické i právnické osoby, tuzemské i zahraniční, splní-li podmínky dle živnostenského zákona.
  více

  Chci podnikat - jak začít

  1.3.2022, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podnikání není pro každého. O podnikání může uvažovat především někdo, kdo je ochoten a schopen jít do rizika. Úspěch nelze nikdy zaručit. Pokud by podnikání bylo tak jednoduché, pak bychom všichni byli buď členy nějaké právnické osoby anebo živnostníky. K…
  více

  Kontrolní otázky a procvičení k 12. lekci

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Označte správná tvrzení, svou volbu zdůvodněte a naznačte dopad do praxe.
  více

  Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Jaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy a v jaké formě musí být pracovní smlouva uzavřena?
  více

  Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Z jaké hodnoty budeme odpisovat automobil koupený z části tzv. na protiúčet za staré vozidlo:
  více

  Řešení otázek a procvičení z 10. lekce

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Jaké jsou podstatné náležitosti pracovní smlouvy a v jaké formě musí být pracovní smlouva uzavřena?
  více

  Řešení otázek a procvičení z 11. lekce

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Z jaké hodnoty budeme odpisovat automobil koupený z části tzv. na protiúčet za staré vozidlo:
  více

  Řešení otázek a procvičení z 12. lekce

  31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Označte správná tvrzení, svou volku zdůvodněte a naznačte dopad do praxe.
  více

  Komunikační a manažerské dovednosti

  31.8.2016, Mgr. Ludmila Třeštíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tajemství úspěšné image nespočívá v tom, že si lidé všimnou apartních obleků či kravat, nebo že budou oslněni šperky či hodinkami, ale v tom, že si zejména všimnou Vás. Později si stěží vzpomenou, co jste měli na sobě, ale budou naprosto jistě vědět, že jste…
  více