Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

802
Kontrolní otázky a procvičení k 8. lekci

1. OSVČ platí pojistné na nemocenské pojištění:

a) vždy za kalendářní měsíce, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění

b) jen když se přihlásí k účasti na nemocenské pojištění

c) neplatí, neboť OSVČ nemohou být účastny nemocenského pojištění

2. Pojistné na sociální pojištění je splatné:

a) do 20. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné odvádí, a to bez ohledu na den určený pro výplatu mezd

b) do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který se pojistné odvádí

c) v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd

3. Zaměstnanec v pracovním poměru je poplatníkem:

a) pojistného na důchodové pojištění

b) pojistného na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

c) není poplatníkem na sociální pojištění, toto pojistné za něj platí zaměstnavatel

4.