Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci

30.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

902
Kontrolní otázky a procvičení k 9. lekci

1) Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky:

a) nemá stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný

b) má stejné právní účinky jako úkon učiněný prostřednictvím e-mailu

c) má stejné právní účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný

2) Přístupové údaje do datové schránky se posílají poštou. Není-li adresát zastižen, jsou údaje uloženy na poště 10 dní. Co se děje, nevyzvedne-li si je v této lhůtě adresát?

a) může požádat o nové zaslání stávajících údajů

b) musí požádat o zneplatnění původních údajů a vystavení nových

c) může požádat poštu o prodloužení úložní doby

3) Kdy je zasílaný dokument považován za doručený?

a) v okamžiku, kdy je do datové schránky doručen

b)