Input:

Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

28.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

103
Řešení otázek a procvičení z 1. lekce

1. Za jakých podmínek může být sídlo právnické osoby v bytě?

a) nenaruší-li to klid a pořádek v domě

2. Vyjmenujte alespoň tři právní instrumenty, které mohou sloužit k ochraně nápadu