Input:

Řešení otázek a procvičení z 12. lekce

31.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

1203
Řešení otázek a procvičení z 12. lekce

1. Označte správná tvrzení, svou volku zdůvodněte a naznačte dopad do praxe.

a) Úvod prezentace má být připraven tak, aby vyvolal zájem o téma, pozitivní kontakt s publikem a přednesen s jistotou a přímým očním kontaktem.

SPRÁVNĚ

Zájem publika je důležité získat hned na začátku, úspěšný začátek přináší zklidnění přednášejícímu.

b) Projev nemusí manažer připravovat sám, může uložit