Input:

Řešení otázek a procvičení ze 4. lekce

29.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

403
Řešení otázek a procvičení ze 4. lekce

1) Zjistí-li projektový manažer v předloženém projektu chybu:

b) vrátí jej žadateli až třikrát vždy na dobu maximálně 10 dnů

2) Každý žadatel o dotaci může získat maximálně:

a) 100